Орфей Турс ООД
началоза настоп офертихотеликонтакти език:


“ОРФЕЙ ТУРС” ООД присъства в стопанския живот на България вече пета година. В дружеството работят млади, добре подготвени и силно мотивирани специалисти в различни области на обслужващия сектор.

Приоритетните бизнес цели на дружеството са насочени както към разработването на алтернативни туристически програми в цялата страна, така и към изграждането на собствено туристическо селище в сърцето на Родопите. Предлагането на едно уникално съчетание на лукс, уют и високо качество на услугите, от една страна, и от друга - спокойствието и чистотата на дивата природа и селската среда, съчетани с алтернативни форми за отдих и туризъм стоят в основата на всеки наш туристически продукт.

В своята дейност “Орфей Турс” ООД се специализира и в кетъринг обслужване на алтернативни туристически програми и фирмени мероприятия.

Добрата професионална подготовка на изпълнителския и мениджърския персонал е една от гаранциите за високото качество на услугите в обслужващия сектор. Това е и причината “Орфей Турс” ООД да участва в качеството си на партньор и консултант в различни образователни програми за професионална подготовка на кадри в туристическия сектор.

“Доверието на клиенти, партньори и инвеститори се печели бавно. То изисква постоянство във високото качество, висока бизнес етика и морални стандарти и преди всичко много любов и желание за работа. Индивидуалният подход към всеки клиент и партньор, високата професионална подготовка и личностното ангажиране на нашите служители ни карат да вярваме, че бизнес начинанията на “Орфей Турс” ООД не само ще постигнат желания успех, но и ще се утвърдят като запазена марка за високо качество и доверие.”

Ангелина Тодорова
Управител

© 2008 Орфей Турс ООД. Всички права запазени.